Za vozače državljane trećih država koji su završili srednju školu za vozača motornih vozila nakon 01.07.2013. godine izvan zemalja članica Europske Unije, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih daje Mišljenje o tome da takva škola odgovara istoj školi završenoj u zemljama članicama Europske Unije sukladno Direktivi 59/2003 o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača.

Bez tog mišljenja takva završena škola izvan EU se ne priznaje kao dokaz stečene početne kvalifikacije vozača.

Zahtjev za vrednovanje svjedodžbi podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih isključivo preko elektroničke aplikacije PIKASO koja nje dostupna na web stranici Agencije.