Kako do KOD-a 95?

Lagano. Upisom na Učilište Vozač.

Vozači državljani država članica početnu kvalifikaciju stječu u Republici Hrvatskoj ako u njoj imaju uobičajeno boravište.

U Republici Hrvatskoj početnu kvalifikaciju stječu i vozači državljani trećih država ako su zaposleni u pravnim osobama ili obrtima s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj odnosno ako za njih rade.

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su vozači koji posjeduju:

  • vozačku dozvolu kategorije D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna izdanu do 10. rujna 2008. godine
  • vozačku dozvolu kategorija C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna izdanu do 10. rujna 2009. godine
  • vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine

Početnu kvalifikaciju odnosno KOD 95 mogu se steći kroz:

Korak do edukacije

Pošalji upit ili prijavu na edukaciju

Imate pitanja ili želite se prijaviti na edukaciju? Ispunite formular i naši djelatnici Učilišta Vozač pružit će Vam sve potrebne informacije.

Dokaz o profesionalnoj osposobljenosti vozača

Upis KOD-a 95

  • Na temelju svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti kojom se potvrđuje stečena početna kvalifikacija te kojom se potvrđuje periodično osposobljavanje vozača, policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole u vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj upisat će oznaku KOD – a 95 u skladu s propisom kojim se uređuje izdavanje vozačkih dozvola u Republici Hrvatskoj.
  • Vozaču kojemu je svjedodžba o stručnoj osposobljenosti izdana u Republici Hrvatskoj, a koji nema važeću hrvatsku vozačku dozvolu, Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) izdaje kvalifikacijsku karticu vozača.
  • Kada se izdaje kvalifikacijska kartica vozača provjerava se i valjanost vozačke dozvole s obzirom na stečenu kategoriju vozila za komercijalni prijevoz tereta ili putnika.
  • Zahtjev za izdavanje kvalifikacijske kartice vozača podnosi se Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD) na propisanom obrascu.
  • Kvalifikacijska kartica vozača izdana u drugoj državi članici priznaje se u Republici Hrvatskoj.
  • Vozači koji su državljani trećih država i koji su zaposleni u pravnoj osobi ili u obrtu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koji upravljaju cestovnim vozilom za prijevoz tereta posjedovanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe dokazuju i Potvrdom za vozače iz trećih država (tzv. „roza potvrda“) koja je propisana Uredbom (EZ) br. 1072/2009 pod uvjetom da je u rubrici napomene upisana oznaka „KOD 95«.
  • Potvrdu za vozače iz trećih država izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture temeljem zahtjeva poslodavca u kojem je vozač zaposlen.