Kako do kvalifikacije?

Preduvjeti za kvalifikaciju

Periodična izobrazba sastoji se od obuke kojom se vozačima koji imaju SSO o početnoj kvalifikaciji i vozačima koji su izuzeti obveze stjecanja početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, s posebnim naglaskom na sigurnost prometa na cestama, zdravlje i sigurnost na radu te smanjenje utjecaja vožnje na okoliš.

Vozači državljani država članica i vozači državljani trećih država prolaze periodičnu izobrazbu u Republici Hrvatskoj ako u njoj imaju uobičajeno boravište ili u njoj rade.

Trajanje izobrazbe vozača:

5
godina valjanosti izobrazbe
35
sati predavanja

Potrebni dokumenti:

  • vozačka dozvola s upisanim KOD – om 95
  • osobna iskaznica ili drugi odgovarajući osobni dokument (za državljane RH)
  • dozvola boravka ili radna dozvola u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje 6 mjeseci – prijavljeno uobičajeno boravište (za državljane drugih država članica)
  • dozvola boravka ili radna dozvola u Republici Hrvatskoj – prijavljeno uobičajeno boravište (za državljane trećih zemalja)

Po završetku periodične izobrazbe vozačima se izdaje SSO o stečenoj periodičnoj izobrazbi.

Korak do edukacije

Pošalji upit ili prijavu na edukaciju

Imate pitanja ili želite se prijaviti na edukaciju? Ispunite formular i naši djelatnici Učilišta Vozač pružit će Vam sve potrebne informacije.