Vaš prijatelj na cesti

Što je KOD 95?

Vozači državljani država članica EU i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u pravnim osobama i obrtima sa sjedištem u državi članici ili koji za njih rade i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama, moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati kroz periodičnu izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorija C1, C1E, C ili CE ili vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE, odnosno, profesionalni vozači moraju biti stručno osposobljeni.

KOD 95 je oznaka koja potvrđuje stručnu osposobljenost profesionalnih vozača za prijevoz tereta odnosno putnika.

Korak do edukacije

Pošalji upit ili prijavu na edukaciju

Imate pitanja ili želite se prijaviti na edukaciju? Ispunite formular i naši djelatnici Učilišta Vozač pružit će Vam sve potrebne informacije.

Odgovori na

Česta pitanja

Da. Svi vozači kategorija C i/ili D država članica EU moraju imati upisan KOD 95
Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu ) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.
Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.
Ukoliko imate vozačku dozvolu kategorije C prije 10. rujna 2009. i/ili kategoriju D prije 10. rujna 2008. vrijede vam početne kvalfikacije. Potrebna je samo potvrda o periodičkoj izobrazbi.
Ne. Potrebno je proći periodičku izobrazbu vozača. Ukoliko nemate srednju školu za vozača potrebno je obaviti prekvalifikaciju za vozača (stjecanje početne kvalifikacije).
Da. Vrijedi za sve države članice EU.
Da, ako imate prebivalište u RH ili zaposlenje u tvrtki sa poslovnom nastanom u RH.
KOD 95 vrijedi za kategorije prijevoza tereta i/ili putnika te sve njihove vezane kategorije.
Ukoliko Vam vrijedi tada ne morate obavljati liječnički pregled.