kod95_kvaliofikacijska kartica

Kvalifikacijska kartica vozača je potvrda o stečenom KOD95.

Kada se izdaje kvalifikacijska kartica vozača sa upisanim  provjerava se i valjanost vozačke dozvole s obzirom na stečenu kategoriju vozila za komercijalni prijevoz tereta ili putnika.

Svjedodžbom o stručnoj osposobljenosti  potvrđuje se stečena početna kvalifikacija kojom se potvrđuje periodično osposobljavanje vozača za KOD95.

Vozaču kojem je  izdan u Republici Hrvatskoj, a koji nema važeću hrvatsku vozačku dozvolu, Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) izdaje kvalifikacijsku karticu vozača. 

Zahtjev za izdavanje kvalifikacijske kartice  vozača kojom se dokazuje KOD95 predaje se Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD) na propisanom obrascu.

Kvalifikacijska kartica vozača sa upisanim KOD95 izdana u drugoj državi članici priznaje se u Republici Hrvatskoj.

Vozači državljani trećih država zaposleni u pravnoj osobi ili u obrtu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koji upravljaju cestovnim vozilom za prijevoz tereta posjedovanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe dokazuju i Potvrdom za vozače iz trećih država (tzv. „roza potvrda“) pod uvjetom da je u rubrici napomene upisana oznaka „KOD95«. Potvrda za vozače iz trećih država propisana je Uredbom (EZ) br. 1072/2009.