kod95_kvaliofikacijska kartica
KOD95 na kvalifikacijskoj kartici

Kvalifikacijska kartica vozača je potvrda o stečenom KOD95. Kada se izdaje kvalifikacijska kartica vozača sa upisanim  provjerava se i valjanost vozačke dozvole s obzirom na stečenu kategoriju vozila za komercijalni

Saznajte više »