Prijevoz opasnih tvari

Što je ADR?

ADR je Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu.

Temeljem Zakona o prijevozu opasnih tvari i Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR), vozači koji prevoze opasne tvari koje su kao takve definirane ADR-om, kao i osoblje u njihovoj pratnji i osobe koje sudjeluju pri utovaru, istovaru, skladištenju i srodnim poslovima u procesu prometa opasnim tvarima, dužni su biti osposobljeni za takve poslove.

Korak do edukacije

Pošalji upit ili prijavu na edukaciju

Imate pitanja ili želite se prijaviti na edukaciju? Ispunite formular i naši djelatnici Učilišta Vozač pružit će Vam sve potrebne informacije.

Izdavanje ADR kartice vozača

Na temelju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdaje ADR potvrdu o osposobljenosti vozača (tzv. ADR karticu).

Vozač koji je položio stručni ispit za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Zahtjev za izdavanje ADR potvrde o osposobljenosti vozača vozila koja prevoze opasne tvari.

Zahtjevu za izdavanje ADR potvrde o osposobljenosti vozača vozila koja prevoze osobne tvari prilaže se: izvornik Uvjerenja o položenom stručnom ispitu vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, osobna fotografija u boji dimenzija 3,5 X 4,5 cm ne starija od 6 mjeseci, obostrana preslika osobne iskaznice, obostrana preslika vozačke dozvole, obostrana preslika ADR potvrde koju vozač već posjeduje (ako se traži produljenje), potvrda o uplaćenoj naknadi za izradu potvrde i propisana administrativna taksa.

Za vrijeme obavljanja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, vozač je ADR potvrdu o osposobljenosti vozača nositi sa sobom i pokazati ju na zahtjev osoba ovlaštenih za nadzor.

Prijevoz opasnih tvari

Upute za postupanje u slučaju nesreće

Sudionici u prijevozu opasnih tvari moraju poduzeti odgovarajuće mjere sukladno naravi i opsegu predvidivih opasnosti, tako da izbjegnu štete i ozljede, ako je do njih došlo da njihove učinke svedu na minimum. U svakomu slučaju, moraju provoditi zahtjeve ADR-a na odgovarajućim područjima.

Ako postoji neposredna opasnost ugrožavanja javne sigurnosti, sudionici o tomu moraju odmah obavijestiti hitne službe i dati im potrebne podatke kako bi poduzeli odgovarajuće mjere. Kao pomoć tijekom neželjenog događaja koji može nastati ili proizići tijekom prijevoza opasnih tvari Upute u pisanom obliku moraju biti u vozačkoj kabini i na vidljivom mjestu.

Pisane upute moraju biti osigurane od prijevoznika članovima posade vozila na jeziku(cima) razumljivom i jasnom svakom članu posade prije svakog putovanja. Prijevoznik mora osigurati da svaki član posade vozila razumije i da je sposoban postupiti prema uputama.

Prije početka putovanja, članovi posade vozila moraju biti obaviješteni osobno o opasnim tvarima koje su utovarene i upoznati se s upute u pisanom obliku o detaljima postupka u slučaju nesreće ili neželjenog događaja.

Upute za postupanje u slučaju nesreće vozač mora imati u kamionu te Upute moraju biti ispisane u boji.